Folková skupina Kdoví ukončila činnost k 20.11.2022